Expertbank

Bevlogen experts uit het bedrijfsleven en op persoonlijke titel staan klaar om vrijwilligersorganisaties in alle kernen van de BUCH gratis te helpen bij vragen en knelpunten.

Hulp wordt gegeven bij: juridische vragen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid), privacywetgeving, publiciteit, website bouwen en onderhouden, computervraagstukken, en bij vragen rond communicatie en veiligheid in organisaties. Een ander terrein vormt de advisering bij technische vragen van bijvoorbeeld bouwkundige of installatietechnische aard.

De Expertbank wordt ook regelmatig geraadpleegd als het gaat om het vinden, behouden en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. Kortom, veel gebieden waarop een steuntje in de rug gegeven kan worden aan vrijwilligersorganisaties en daarmee aan de versterking van het vrijwilligerswerk.

De Expertbank is een samenwerkingsverband tussen de informatiepunten vrijwilligerswerk in Uitgeest, Castricum, Heiloo en Team Vrijwillig voor Bergen. Voor meer informatie en aanmelden voor een expert: www.expertbankbuch.nl