Vrijwilligersnetwerk Heiloo

(Vrijwilligers)organisaties uit de sector Zorg & Welzijn in Heiloo hebben zich verenigd in het Vrijwilligersnetwerk Heiloo.

Het doel van het netwerk is het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties en het uitwisselen van ervaring, informatie en kennis.  Er is rechtstreeks contact met de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein waardoor actuele thema’s gezamenlijk worden besproken en acties worden ondernomen.

Deelnemende organisaties:

  • hebben de kwetsbare burgers van Heiloo als doelgroep
  • voeren hun werk in belangrijke mate uit met de inzet van vrijwilligers
  • willen zich gezamenlijk profileren om vrijwilligerswerk te promoten
  • treden gezamenlijk in contact met de gemeente en andere organisaties waar het gaat om vrijwilligers(werk)
  • wisselen onderling ervaring en informatie uit.

Deelnemers:

Caritas Werkgroep Heiloo 072 5337408 cwh.heiloo@gmail.com
Humanitas Noord-kennemerland 072 5401800 home-start.nkl@humanitas.nl
Protestantse Gemeente Heiloo 072 8885550 cdegroot@degroot-beekman.nl
Seniorenvereniging Heiloo/Egmond info@goodlock.nl
Stichting Rolstoelbus Heiloo 06 42410200 bestuur@rolstoelbusheiloo.nl
Stichting Vier het Leven leo@4hetleven.nl
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Thuis 06 17967389 vptzheiloo@gmail.com
Stichting Trefpunt Heiloo 072 5331297 karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl
Vereniging Buurtbus Heiloo 06 44629180 buurtbusheiloo@outlook.com
Viva! Zorggroep 06 41622031 m.wubbels@vivazorggroep.nl
Inova 085-0862700 lisette.degraaf@inova-alkmaar.nl
De Zonnebloem 072 5334275 fritshogerheyde@gmail.com
De Zorgcirkel 072 7434710 m.opdam@zorgcirkel.com
Buurtgezinnen 06 25480484 jose@buurtgezinnen.nl

Past de organisatie waar je actief bent in onze doelstellingen en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator van het Vrijwilligers Informatie Punt.