Signaleren en in gesprek gaan over eenzaamheid

Vrijwillige medewerkers ontmoeten in hun vrijwilligerswerk mensen in eenzaamheid, vangen belangrijke signalen op en kunnen het verschil voor deze mensen maken.

Op donderdag 4 april 19.30 uur organiseren wij een bijeenkomst over dit onderwerp.
Tijdens de workshop wordt informatie gegeven over wat oorzaken van eenzaamheid zijn en welke gevolgen er zijn voor het brein en het functioneren van mensen in eenzaamheid. Toegelicht wordt waarom mensen met eenzaamheid soms moeilijk in beweging komen en hoe dit doorbroken kan worden. Ook komen aanpakken die werken aan bod en worden tips gegeven voor het voeren van gesprekken, zodat stapjes gezet kunnen worden om eenzaamheid aan te pakken. Meer informatie en aanmelden via de website van de Vrijwilligersacademie.