VPTZ zoekt vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg!

Wil jij er zijn?

Je ondersteunt mensen die een ongeneeslijke ziekte hebben. In de praktijk doe je vaak precies hetzelfde als de partner/familieleden, namelijk zorg verlenen aan de zieke. Zo krijgt de partner/het familielid de gelegenheid even “ontslagen” te worden van de – vaak – zware zorgtaak. Tijd, aandacht en ondersteuning zijn de sleutelwoorden. Kortom: “er zijn”, ook voor de naasten.

Heb je interesse? Klik hier