Wat doen Carl Müller en Peter Leenders nou?!

Deze keer interviewt het VIP twee van de drie oprichters van Heiloo Energie. Samen met Robert Bosman startten Carl en Peter vijf jaar geleden dit burgerinitiatief. Zij zijn niet politiek en niet commercieel, maar willen op lokaal niveau bijdragen aan een beter milieu. Dit doen ze samen met 8 tot 20 actieve leden.
Heiloo Energie heeft nu ongeveer 100 leden en heeft verschillende werkgroepen. Een van de speerpunten is het onderdeel Cohesie, waarbij mensen mee kunnen doen om collectief zonnecollectoren in te kopen. Als het dak van het eigen huis niet geschikt is kunnen mensen een deel inkopen van zonnepanelen op een gemeentelijk dak. Een ander onderdeel is de Duurzame Renovatie Helpdesk in het Loo.

Peter werkt als zelfstandig consultant waarbij hij voornamelijk productiebedrijven adviseert over procesverbetering. Via de Business Club Alkmaar kende hij Carl en toen deze Peter 5 jaar geleden vroeg om mee te doen was zijn eerste reactie: ‘Nee, geen tijd’. Eenmaal thuis dacht hij daar anders over. Hij wil graag maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een betere wereld. Ook bezorgdheid over het milieu ‘dit gaat niet goed!’ speelt een belangrijke rol. Eerder is Peter betrokken geweest bij Peak Oil Nederland. Dit is vooral een beleidsmatige club. Heiloo Energie is juist heel concreet. Ze noemen zich geen activisten maar actievelingen.
Carl is door zijn werk bewust geworden van het enorme wereldwijde verbruik van fossiele brandstoffen. Dit motiveert hem om zich lokaal in te zetten voor het gebruik van andere energiebronnen. Hij zet zich in om zo een betere wereld achter te laten voor zijn kleinkinderen.
Carl zou graag een windmolen realiseren voor de burgers in Heiloo, zonder tussenkomst van projectontwikkelaars. Alhoewel de samenwerking met de gemeente goed verloopt, blijkt de gemeente toch vaak de voorkeur te geven aan commerciële partijen. Inmiddels staan er 4 windmolens in de Boekelermeer. De werkgroep windenergie wil nog een windmolen realiseren.

Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen zijn er bijeenkomsten van werkgroepen. Een van de leden beheert de website. Een ander scant alle relevante ontwikkelingen op milieugebied, zodat deze gedeeld kunnen worden op de website.
Alhoewel het Peter alles bij elkaar veel tijd kost, is hij blij dat hij uiteindelijk toch ja heeft gezegd. ‘Het levert sociale contacten op en het geeft me energie dat je iets voor elkaar krijgt!’
Peter en Carl hebben een duidelijk doel voor ogen: Heiloo de groenste gemeente van Nederland!