Wat doet Caritas nou?!

‘Caritas’ betekent ‘naastenliefde’. Door een drempelloze toegang te verschaffen aan iedereen die hulp kan gebruiken, probeert de organisatie haar naam waar te maken. Caritas Werkgroep Heiloo is een kleine hechte organisatie die ernaar streeft mensen weer op weg te helpen in het leven door input te geven aan de zelfredzaamheid. Naast het verlenen van praktische of financiële hulp kan ze ook helpen met een ‘zetje in de rug’. 

Geen bureaucratische organisatie, dus snel kunnen anticiperen op een hulpvraag, dát is de kracht van Caritas! Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je zonder fiets komt te zitten en niet in staat bent om er zelf een te kopen, maar je hebt die fiets wel nodig om op je (vrijwilligers)werk te komen. Of stel je voor dat je koelkast het begeeft middenin de zomer en een andere kopen zit er echt niet in. De kans is groot dat je via Caritas nog diezelfde dag een fiets of koelkast hebt staan. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van praktische hulpvragen, maar ook voor financiële of maatschappelijke hulp kun je er terecht. En als zij je niet zelf kunnen helpen, weten ze je de weg te wijzen in het doolhof van hulporganisaties. Meest opvallende en heel belangrijke ongeschreven regel binnen de organisatie is dat alles binnenskamers blijft. Je kunt er blind op vertrouwen dat je privacy gewaarborgd is. 

‘Het kan je zomaar overkomen dat je door omstandigheden in “een vrije val” terechtkomt…’ Theo van Diepen, vrijwilliger bij Caritas, doelt daarmee op alle denkbare situaties die zich in een mensenleven kunnen voordoen met emotionele, financiële en/of praktische problemen tot gevolg. Problemen waar je zelf niet zomaar uitkomt en waar hulp dus zeer waardevol en vaak ook nodig is. ‘Een strohalm door de brievenbus…’, zo omschrijft Theo de hulp die hij zelf mocht ontvangen naar aanleiding van een Caritas-flyer die hij via de post kreeg. Mede dankzij die hulp is hij, na een moeilijke periode in zijn leven, ‘weer terug in de samenleving’. Op mijn vraag waar hij de organisatie over drie jaar ziet staan, spreekt hij de hoop uit dat er meer naamsbekendheid is gegenereerd en dat er meer ‘caritas’ in de samenleving is gekomen. Hij benadrukt nog eens dat het allerbelangrijkste is dat de mensen van Caritas met open armen staan voor iedereen ongeacht ras, geloof, afkomst … ‘daar vragen we niet naar. Schroom niet als je hulp nodig hebt!’.

Voor iedereen die een helpende hand en wat naastenliefde kan gebruiken is Caritas bereikbaar via mail: cwh.heiloo@gmail.com of telefoon: 06 12577129. Ze zijn ook te vinden op de digitale sociale kaart van Heiloo en er liggen flyers bij o.a. huisartsen en ’t Trefpunt.

Petra van den Berg