Wat doet Harry Claassens nou?!

‘Dat het vrijwilligerswerk is voegt voor mij wat toe. Er wordt benadrukt dat wat je doet uit het hart komt.’

Harry Claassens werkt bij VPTZ Heiloo, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Dit is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten/mantelzorger.

Voor mij klinkt deze keuze voor vrijwilligerswerk niet als de meest voor de hand liggende, voor Harry wel: ‘Ik kwam steeds weer uit op dit werk. Het moest zo zijn.’

Na een werkzaam leven als jurist aan de universiteit van Tilburg verhuist de gepensioneerde Brabander Harry Claassens, de liefde achterna, naar Heiloo.

Zijn keuze voor VPTZ hangt samen met zijn eigen ervaringen. Harry heeft een moeilijke periode gekend waarin hij veel steun had aan mensen bij wie hij zijn verhaal kwijt kon. Nu zijn de rollen omgedraaid.

Hij vertelt over de fijne gesprekken, vriendschappen zelfs. ‘Het is ongelooflijk dat je mensen in zo’n korte tijd zo dicht kunt naderen. Soms denk ik, wie ben ik dat ik dat verhaal mag horen.

Natuurlijk zijn er ook verdrietige momenten. Het is wel gebeurd dat de apparaten bij de sportschool het moesten ontgelden naar aanleiding van een laatste bezoek aan een cliënt. Maar het is ook vaak vrolijk en luchtig en ik vind het bijzonder dat ik dit werk mag doen. Je brengt aandacht voor de mensen en je haalt mooie ervaringen.’

Het blijkt soms moeilijk om de zorg voor een geliefde uit handen te geven. Toch is de aanwezigheid van iemand van VPTZ vaak minstens zo belangrijk voor de mantelzorger, als die er is, als voor de cliënt zelf. Zij kunnen even met een gerust hart de deur uit.

Medisch onderlegd hoef je niet te zijn, het gaat niet om de verzorging. Als er wat is dan belt Harry de thuiszorg. ‘Ons werk is vooral het er zijn…’

Petra van den Berg